Najaar 2021 – De Laatste biecht

rome italië STOP achtentwintig september negentienhonderd achtenzeventig STOP na drieëndertig dagen pontificaat sterft johannes paulus de eerste aan een hartaanval STOP

witte rook STOP rome italië STOP zesentwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig STOP habemus papam STOP albino luciani zesenzestig jaar oud wordt nieuwe paus STOP het pontificaat van johannes paulus de eerste is een feit STOP


was het moord STOP moord uit machtswellust STOP kardinalen kiezen maar verliezen nooit hun macht STOP vaticaans spektakelstuk opgevoerd door toneelkring bloeiende rozen concordia wintam STOP in de sfeervol belichte museumkerk van wintam STOP aan jullie trouwe toeschouwers om een persoonlijke vraag te beantwoorden STOP werd johannes paulus de eerste vermoord STOP gunter michiels STOP


Bloeiende Rozen Concordia biedt theaterliefhebbers een kijk binnen de muren van het Vaticaan van 1978.

Waar machtswellust zorgt voor spanningen tussen conservatieve en progressieve kardinalen,

waar kardinalen beslissen wat de Paus dient te doen maar vooral dient te laten,

waar in een tijdsspanne van enkele maanden drie pausen de Heilige Stoel voorzaten,

waar de dood van Johannes-Paulus I leidde tot complottheorieën en speculaties,

waar onderzoeken enkel gevoerd worden binnen de dikke muren van het apostolisch paleis,

waar alles vertrouwelijk en niets geheim blijft!


Bloeiende Rozen Concordia spaarde kosten noch moeite om deze buitengewone theaterproductie in de huidige en onzekere post-coronaperiode klaar te stomen. Ons unieke decor – de Sint-Margarethakerk in Wintam – biedt jullie allen, vanop een door ons geplaatste tribune, een unieke kijkervaring en een klank- en lichtspel. Bij het verlaten van de kerk zal het antwoord op de centrale vraag, werd Johannes Paulus I vermoord, niet eenduidig “ja” of “neen” zijn. Dat maakt deze theaterproductie zo aantrekkelijk.