Tag archieven: De laatste biecht

Najaar 2021 – De Laatste biecht

rome italië STOP achtentwintig september negentienhonderd achtenzeventig STOP na drieëndertig dagen pontificaat sterft johannes paulus de eerste aan een hartaanval STOP

witte rook STOP rome italië STOP zesentwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig STOP habemus papam STOP albino luciani zesenzestig jaar oud wordt nieuwe paus STOP het pontificaat van johannes paulus de eerste is een feit STOP


was het moord STOP moord uit machtswellust STOP kardinalen kiezen maar verliezen nooit hun macht STOP vaticaans spektakelstuk opgevoerd door toneelkring bloeiende rozen concordia wintam STOP in de sfeervol belichte museumkerk van wintam STOP aan jullie trouwe toeschouwers om een persoonlijke vraag te beantwoorden STOP werd johannes paulus de eerste vermoord STOP gunter michiels STOP


Bloeiende Rozen Concordia biedt theaterliefhebbers een kijk binnen de muren van het Vaticaan van 1978.

Waar machtswellust zorgt voor spanningen tussen conservatieve en progressieve kardinalen,

waar kardinalen beslissen wat de Paus dient te doen maar vooral dient te laten,

waar in een tijdsspanne van enkele maanden drie pausen de Heilige Stoel voorzaten,

waar de dood van Johannes-Paulus I leidde tot complottheorieën en speculaties,

waar onderzoeken enkel gevoerd worden binnen de dikke muren van het apostolisch paleis,

waar alles vertrouwelijk en niets geheim blijft!


Bloeiende Rozen Concordia spaarde kosten noch moeite om deze buitengewone theaterproductie in de huidige en onzekere post-coronaperiode klaar te stomen. Ons unieke decor – de Sint-Margarethakerk in Wintam – biedt jullie allen, vanop een door ons geplaatste tribune, een unieke kijkervaring en een klank- en lichtspel. Bij het verlaten van de kerk zal het antwoord op de centrale vraag, werd Johannes Paulus I vermoord, niet eenduidig “ja” of “neen” zijn. Dat maakt deze theaterproductie zo aantrekkelijk.

De Laatste Biecht: het verhaal

1978, het ‘Driepausenjaar’….

In dat jaar moest het college van Kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk twee keer in conclaaf bijeenkomen. Na de dood van paus Paulus VI op 6 augustus 1978, koos het College op 26 augustus, Albino Luciani, als paus Johannes Paulus I.

Zijn pontificaat duurde slechts 33 dagen.

Na zijn onverwachte dood werd Karol Wojtyla op 16 oktober tot nieuwe paus gekozen.
Uit respect voor zijn voorganger, koos hij de naam Johannes Paulus II.

Door het plotse overlijden van Johannes Paulus I waren er speculaties over het al dan niet natuurlijke karakter daarvan. Tevens kon men niet verbergen wat voor een krabbenmand het Vaticaan wel was (en is?): progressieve en conservatieve geestelijken, voor- en tegenstanders van een paus of een visie gingen keihard de strijd aan met elkaar. Een strijd met als belangrijkste inzet… macht!

‘De laatste biecht’, een kerkelijke thriller, op en over het hoogste niveau, met een inkijk achter de schermen van het Vaticaan.

Verwacht van ons geen antwoorden… U krijgt enkel vragen!


Personages & cast

CAST

AMELINCKX Peter, BROSENS Danny, BRUYNINCKX Fernand, DE KERF Steven, DE WIT Stany, GOEDSEELS Guy, GORREBEECK Wouter, HELLINX Rik, JOOS Raf, MICHIELS Robbe, TIELS Tom, TROCH Seban, VAN DEN BERGH Georges, VAN DEN BOGAERT Myriam, VAN GOOL Jan, VAN HERBRUGGEN Hugo, VAN HOORICK Pieter, VAN KERCKHOVE Koen

PERSONAGES

Kardinaal Giovanni Benelli (Raf Joos) – Op het moment van zijn biecht is hij de stervende Kardinaal van Firenze. Wanneer ‘De Laatste Biecht’ begint, is hij een Aartsbisschop die de op één na belangrijkste plaats bekleedt in het staatssecretariaat van het Vaticaan. Door zijn nauwe relatie met Paus Paulus VI is hij de tweede machtigste man in de Kerk.

Kardinaal Albino Luciani (Danny Brosens) – Kardinaal van Venetië. Hij wordt Paus Johannes Paulus I.

Kardinaal Jean Villot (Koen Van Kerckhove) – Staatssecretaris van het Vaticaan.

Bisschop Paul Marcinkus (Steven De Kerf) – In rang de belangrijkste Amerikaan in het Vaticaan. Hij is het hoofd van de Vaticaanse Bank en heeft een directe lijn met Paus Paulus VI.

Paus Paulus VI (Rik Hellinx) – Weet het uiteraard zelf niet, maar is bezig aan de twee laatste maanden van zijn pontificaat.

Kardinaal Pericle Felici (Fernand Bruyninckx) – Hoofd van het Hoog Gerechtshof van de Apostolische signatuur. Een aartsconservatief die zich aanhoudend verzette tegen de liberaliseringspolitiek van het Tweede Vaticaans Concilie.

Kardinaal Alfredo Ottaviani (Jan Van Gool) – Door zijn hoge leeftijd is hij één van de belangrijkste conservatieve elementen in de Kerk. Onder meer hij overtuigde Paus Paulus VI om iedere vorm van kunstmatige geboortecontrole te verwerpen.

Kardinaal Sebastiano Baggio (Peter Amelinckx) – Prefect van de Tweede Congregatie van de Bisschoppen, verantwoordelijk voor de bisschoppen over de hele wereld.

Kardinaal Willebrand (Guy Goedseels) – Nederlander en voorstander van meer liberalisme binnen het Vaticaan. Vertegenwoordigt, door zijn internationale contacten, de Afrikaanse kardinalen.

Kardinaal Leo Suenens (Georges Vanden Bergh) – Kardinaal van België. Hij is één van de grote liberale figuren in de Kerk. Hij speelde een rol bij de verkiezing van Paus Paulus VI en waagde het openbaar kritiek te uiten op diens al te conservatieve houding.

Kardinaal Aloiso Lorscheider (Hugo Van Herbruggen) – Kardinaal van Rio De Janeiro. Liberaal en één van de leiders van de kerk in Zuid-Amerika.

Monseigneur John Magee (Wouter Gorrebeeck) – Secretaris van Paus Paulus VI en later van Paus Johannes Paulus I.

Eerwaarde Diego Lorenzi (Stany De Wit) – Eén van de secretarissen van Paus Johannes Paulus I.

Zuster Vincenza (Myriam Van den Bogaert) – Huishoudster van Paus Johannes Paulus I.

Dr. Renato Buzzonetti (Pieter Van Hoorick) – Hoofd van de gezondheidsdiensten van het Vaticaan.

Thomas (Robbe Michiels) – een tuinier.

Zwitserse wacht (Seban Troch)

De Biechtvader (Tom Tiels) – Een priester die de biecht afneemt van Kardinaal Benelli.


DECOR

Dirk De Reu, Christiane Brijs, Jef Van Laeken, Sven Fonteyne, Mickel Aguirre, Preben Michiels, Axel Nijs en Kurt Michiels

TECHNIEK EN BELICHTING

Ludo Talboom en August Minnebo

MUZIEKKEUZE

Guido Van Doorslaer

ONTWERP AFFICHE, PUBLICITEIT EN FOTOGRAFIE

Jurgen Minnebo